Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Solveig-Karin Erdal
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd TS verksamhetsstöd --- Administrativ handläggare Solveig-Karin Erdal

Namn:Solveig-Karin Erdal
E-post:
Telefon: 040-6657258
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, B0504, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Solveig-Karin Erdal

Solveig-Karin Erdal är ledningsstöd för Fakulteten för teknik och samhälle (TS) och administrativ handläggare för institutionen Datavetenskap och medieteknik (DVMT)Short description in English:

Solveig-Karin Erdal is a management support officer at Faculty of technology and society (TS) and administrative officer at the department Computer Science and Media Technology (DVMT)