Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Solveig-Karin Erdal
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle --- Administrativ handläggare Solveig-Karin Erdal

Namn:Solveig-Karin Erdal
E-post:
Telefon: 040-6657258
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 6, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Solveig-Karin Erdal