Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Byggnads- och serviceavdelningen --- Projektledare Staffan Lidström

Namn:Staffan Lidström
E-post:
Mobil: 0706-687242
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI: Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Staffan Lidström