Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Stöd och service Studie- och karriärvägledare Susan Grahl

Namn:Susan Grahl
E-post:
Telefon: 040-66 57209
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:B2073, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Susan GrahlTjänstgör som studie- och karriärvägledare vid den centrala studievägledningen på Studentcentrum.

Short description in English:
I work as a Study and Career Advisor, and can help you with information and guidance regarding academic education, admission requirements and course or programme selection at Malmö University.