Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Susan Grahl
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Studie- och karriärvägledare Susan Grahl

Namn:Susan Grahl
E-post:
Webb:http://nav.mah.se/person/id/ADSUGR (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B2073, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Susan Grahl

Studie- och karriärvägledare vid den centrala studievägledningen på Studentcentrum. Tjänstledig fr o m 15 aug 2018 - 14 febr 2019.Short description in English:

I work as a Study and Career Adviser, and can help you with information and guidance regarding academic education, admission requirements and course or programme selection at Malmö University.