Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Susanne Destow
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studie- och karriärvägledning Studie- och karriärvägledare Susanne Destow

Namn:Susanne Destow
E-post:
Telefon: 040-6658283
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B2011, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Susanne Destow