Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studieadministration Studieadministratör Susanne Sjögren

Namn:Susanne Sjögren
E-post:
Telefon: 040-6657713
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 5, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Susanne SjögrenGemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Studieadministratör Susanne Sjögren

Namn:Susanne Sjögren
E-post:
Telefon: 040-6657713
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 5, Hus B, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, 205 06 Malmö

Susanne Sjögren