Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Studieadministration Studieadministrativ handläggare Susanne Sjögren

Namn:Susanne Sjögren
E-post:
Telefon: 040-66 58649
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:B2010, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Susanne Sjögren