Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Vivi Budtz
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd HR-avdelningen --- Administrativ assistent Vivi Budtz

Namn:Vivi Budtz
E-post:
Telefon: 040-6657735
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B3072, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Vivi Budtz