Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Personalavdelningen --- Administrativ assistent Vivi Budtz

Namn:Vivi Budtz
E-post:
Telefon: 040-66 57735
Fax: 040-6657167
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:B3072, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Vivi Budtz