Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Viktoria Willenfelt Lumpkins
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd KS-TS Administrativt kansli KS-TS Administrativt kansli Studieadministratör Viktoria Willenfelt Lumpkins

Namn:Viktoria Willenfelt Lumpkins
E-post:
Telefon: 040-6657089
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Viktoria Willenfelt Lumpkins