Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Viktoria Willenfelt Lumpkins
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kultur, teknik och samhälle Studieadministration Studieadministratör Viktoria Willenfelt Lumpkins

Namn:Viktoria Willenfelt Lumpkins
E-post:
Telefon: 040-6657089
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, C0922, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Viktoria Willenfelt Lumpkins