Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kristina Bertl
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Parodontologi med samhällsodontologi --- Universitetsadjunkt Kristina Bertl

Namn:Kristina Bertl
E-post:
Telefon: 040-6658581
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 6030, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kristina Bertl