Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Yohei Jinno
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 2 --- Postdoktor Yohei Jinno

Namn:Yohei Jinno
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 2067, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Yohei Jinno