Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Käkkirurgi och oral medicin --- Lab tekniker Yohei Jinno

Namn:Yohei Jinno
E-post:
Telefon: 040-66 58440
Fax: 040-6658503
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: KL:2067, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Odontologiska fakulteten, 205 06 Malmö

Yohei Jinno