Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kristina Svensson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Universitetsadjunkt Kristina Svensson

Namn:Kristina Svensson
E-post:
Telefon: 040-6658653
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, E334, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kristina Svensson