Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sabina Backenhof Ek
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Oral diagnostik --- Universitetsadjunkt Sabina Backenhof Ek

Namn:Sabina Backenhof Ek
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 1722, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sabina Backenhof EkOdontologiska fakulteten Oral diagnostik --- Universitetsadjunkt Sabina Backenhof Ek

Namn:Sabina Backenhof Ek
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 1722, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sabina Backenhof Ek