Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Ewa Grabowska
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Studieadministrativ handläggare Ewa Grabowska

Namn:Ewa Grabowska
E-post:
Telefon: 040-6657106
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Ewa Grabowska