Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Monica Lotfinia
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Lärande och samhälle --- Studieadministratör Monica Lotfinia

Namn:Monica Lotfinia
E-post:
Telefon: 040-665 77 52
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, B277, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Monica Lotfinia