Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Susanne Wallmark
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Verksamhetsstöd --- Universitetsdirektör Susanne Wallmark

Namn:Susanne Wallmark
E-post:
Telefon: 040-6658710
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Susanne Wallmark

Som universitetsdirektör är Susanne Wallmark chef för Gemensamt Verksamhetsstöd (GV) som omfattar 9 avdelningar och tre administrativa kanslier. Universitetsdirektören ingår tillsammans med rektor och prorektor i universitetsledningen samt i rektors ledningsgrupp.