Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Kristina Josefson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Chef Kristina Josefson

Namn:Kristina Josefson
E-post:
Telefon: 040-6658651
Hämtställe:70
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 12, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Kristina Josefson

Kristina (Tina) Josefson är chef för Universitetskansliet. Kansliet ger stöd till utbildning, forskarutbildning, forskning samt innovation och samverkan. Inom kansliet arbetar runt 40 personer.

Avdelningen stödjer i frågor som rör: planering, kvalitet på alla nivåer, externa relationer (inkluderar bl a alumni och vänner) och samverkan samt forskningsfinansierings- och innovationsrådgivning. Avdelningen ger också stöd till uppdragsutbildning, fundraising samt förvaltnings-, avtals-, och affärsjuridik.

Tina är fil dr inom medeltidsarkeologi och har tidigare i olika roller arbetat mycket med utbildnings- och kvalitetsfrågor.