Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Chef Kristina Josefson

Namn:Kristina Josefson
E-post:
Telefon: 040-66 58651
Hämtställe:70
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI: Plan 12, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Kristina Josefson