Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Karin Arvidsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Kommunikationsavdelningen --- Kommunikationschef Karin Arvidsson

Namn:Karin Arvidsson
E-post:
Telefon: 040-6658617
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: NI, Plan 11, Hiss C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Karin Arvidsson