Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Enheten för Stöd och service Studie-och karriärvägledare Viktoria Brännström

Namn:Viktoria Brännström
E-post:
Telefon: 040-66 57046
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: NE:B2075, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Viktoria Brännström