Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Pernilla Ridell
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Facility service Facility service Studieadministratör Pernilla Ridell

Namn:Pernilla Ridell
E-post:
Telefon: 0406658683
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Pernilla Ridell