Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lisa Andersson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Doktorand Lisa Andersson

Namn:Lisa Andersson
E-post:
Telefon: 040-6658140
Hämtställe:79
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan, Plan 4, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lisa Andersson

Lisa Andersson har en bakgrund som socionom och har arbetat med personer med missbruks- och beroendeproblem inom socialtjänst och kriminalvård. Hennes forskning handlar om opioidberoende, där ett forskningsprojekt berör Region Skånes fria vårdval för LARO (läkemedelsassisterad rehabilitering vid opioidberoende), och ett annat projekt undersöker opioidrelaterade dödsfall i Skåne.

Lisa undervisar även på socionomprogrammet, främst på termin sju.Short description in English:

Lisa Andersson has a background as a social worker with work experience from Social Services and Probation Service in Sweden. Her research as a Ph D Student at Malmö University concerns opioid use and dependence. One research project targets the implementation of patient choice in opioid substitution treatment (OST) in Region Skåne, specifically the impact this implementation has had on the patients’ views and experiences of empowerment in their treatment situation. Another project aims to investigate opioid-related deaths in Skåne, based on information from the Social Services, Health Care, Prison and Probation Service and the National Board of Forensic Medicine.