Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Samuel Svensson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Kultur och samhälle Urbana studier Timavlönad Samuel Svensson

Namn:Samuel Svensson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Samuel Svensson