Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Linnea Lindemann
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Socialt arbete, grundutbildning på avancerad nivå och forskning --- Doktorand Linnea Lindemann

Namn:Linnea Lindemann
E-post:
Telefon: 040-6657970
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Linnea Lindemann