Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Hanna Norell
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle --- --- Universitetsadjunkt Hanna Norell

Namn:Hanna Norell
E-post:
Telefon: 040-6657850
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Hanna Norell