Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jacob Allanson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Kultur och samhälle Institutionen för urbana studier Institutionen för urbana studier Forskningsassistent Jacob Allanson

Namn:Jacob Allanson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jacob Allanson