Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Josefin Nilsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Kriminologi --- Projektassistent Josefin Nilsson

Namn:Josefin Nilsson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Josefin Nilsson