Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Carl Johan Behle
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Sektion 4 --- Universitetsadjunkt Carl Johan Behle

Namn:Carl Johan Behle
E-post:
Telefon: 040-6658469
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 3060, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Carl Johan Behle

Leg. Tandläkare