Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lotta Sjögran
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt Lotta Sjögran

Namn:Lotta Sjögran
E-post:
Telefon: 040-6657498
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: MAS 49, F404, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lotta SjögranHälsa och samhälle Institutionen för vårdvetenskap --- Universitetsadjunkt Lotta Sjögran

Namn:Lotta Sjögran
E-post:
Telefon: 040-6657498
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: MAS 49, F404, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lotta Sjögran