Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lydia Viktorsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Centrum för akademiskt lärarskap --- Universitetsadjunkt Lydia Viktorsson

Namn:Lydia Viktorsson
E-post:
Telefon: 040-6657696
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lydia Viktorsson