Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lydia Viktorsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Centrum för akademiskt lärarskap Universitetsadjunkt Lydia Viktorsson

Namn:Lydia Viktorsson
E-post:
Telefon: 040-6657696
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lydia Viktorsson