Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Lisa Farare
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Pedagogisk verksamhet och lärandemiljö --- Bibliotekarie Lisa Farare

Namn:Lisa Farare
E-post:
Telefon: 040-6657020
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Lisa Farare