Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Bibliotek Medier och vetenskaplig publicering --- Bibliotekarie Lisa Farare

Namn:Lisa Farare
E-post:
Telefon: 040-66 57020
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Bibliotek, 205 06 Malmö

Lisa Farare