Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Institutionen för kriminologi --- Forskningsassistent Ellinor Wepsäläinen

Namn:Ellinor Wepsäläinen
E-post:
Telefon: 040-66 57980
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Rum: AS:F512, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Hälsa och samhälle, 205 06 Malmö

Ellinor Wepsäläinen