Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Joakim Cao
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentcentrum Karriärservice Studie- och karriärvägledare Joakim Cao

Namn:Joakim Cao
E-post:
Telefon: 040-6657935
Webb:https://www.linkedin.com/in/joakimcao/ (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Joakim Cao

Joakim Cao tjänstgör som studie- och karriärvägledare på Studentcentrum. Samordnare för Sommarpraktik för killar Föreläser i studieteknik för programstudenter tillsammans med Studenthälsan.

Du ska inte tveka när du gör ditt studie- och karriärval. Du erbjuds enskilda vägledningssamtal tillsammans med en studie- och karriärvägledare på Studentcentrum, för att sortera dina tankar kring utbildning och framtida arbetsliv.

Välkommen att boka ett vägledningssamtal under våra telefontider.Short description in English:

Joakim Cao work as a Study and Career Advisor at the Student Centre. Coordinator for Summer internship for male teenagers Giving lectures about study skills/strategies at the faculties with The Student Health Service.

As a prospective student, you are able to book an individual appointment (face to face) with a Study and Career advisers at the Student Centre. We provide comprehensive guidance and counselling on education and career choices. An appointment is an opportunity to discuss your plans and goals, and get help with general questions about the university, admission requirements and about our programmes.

To schedule an appointment, please call us during our phone hours.