Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Joakim Cao
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studie- och karriärvägledning Studie- och karriärvägledare Joakim Cao

Namn:Joakim Cao
E-post:
Telefon: 040-6657935
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Joakim Cao

Arbetar som studie- och karriärvägledare på Studentcentrum. Samordnare för Sommarpraktik för killar

Du ska inte tveka när du gör ditt studie- och karriärsval. Du erbjuds enskilda vägledningssamtal tillsammans med mig eller mina kollegor på Studentcentrum, för att sortera dina tankar kring utbildning och framtida arbetsliv.

Välkommen att boka ett vägledningssamtal under våra telefontider.Short description in English:

I work as a Study and Career Advisor at the Student Centre. Coordinator for Summer internship for male teenagers

As a prospective student, you are able to book an individual appointment (face to face) with me or one of my colleagues at the Student Centre. We provide comprehensive guidance and counselling on education and career choices. An appointment is an opportunity to discuss your plans and goals, and get help with general questions about the university, admission requirements and about our programmes.

To schedule an appointment, please call us during our phone hours.