Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Joakim Cao
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Studentservice Studie- och karriärvägledning Studie- och karriärvägledare Joakim Cao

Namn:Joakim Cao
E-post:
Telefon: 040-6657935
Webb:https://www.linkedin.com/in/joakimcao/ (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, , Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Joakim Cao

Joakim Cao tjänstgör som studie- och karriärvägledare på Studentcentrum, samt fr o m år 2019 som Studievägledare på Fakulteten för Teknik och samhälle.

Projektledare för Sommarpraktik för killar - ett samarbete mellan Malmö universitet och Malmö stad. Föreläser i studieteknik för programstudenter tillsammans med Studenthälsan.

TS-student/Alumn: Har du frågor som rör dina studier på TS eller arbetslivet? Vänligen mejla för att boka telefonsamtal, Skype-samtal eller vägledningssamtal. OBS: Det är svårt att nå Joakim per telefon.

Blivande/presumtiv student: Du ska inte tveka när du gör ditt studie- och karriärval. Du erbjuds enskilda vägledningssamtal tillsammans med en studie- och karriärvägledare på Studentcentrum, för att sortera dina tankar kring utbildning och framtida arbetsliv.

Välkommen att boka ett vägledningssamtal under våra telefontider.Short description in English:

Joakim Cao work as a Study and Career Advisor at the Student Centre and as of 2019, at the Faculty of Technology and Society.

He's currently a Project leader for Summer internship for male teenagers - an ongoing collaboration with the City of Malmö. Moreover, Joakim also provides lectures about study skills & strategies at the faculties with The Student Health Service.

Current student/Alumni at TS: Do you have questions regarding your current education and future career path? Send Joakim an e-mail with your question/questions. If needed we will then schedule an appointment, in person, by phone or Skype. N.B.: It´s not easy to reach Joakim on the phone.

As a prospective student: You are able to book an individual appointment (face to face) with a Study and Career advisers at the Student Centre. We provide comprehensive guidance and counselling on education and career choices. An appointment is an opportunity to discuss your plans and goals, and get help with general questions about the university, admission requirements and about our programmes.

To schedule an appointment, please call us during our phone hours.