Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Katarina Sjögren Forss
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Hälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor Katarina Sjögren Forss

Namn:Katarina Sjögren Forss
E-post:
Telefon: 040-6657036
Webb:Egen/personlig webbplats
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Katarina Sjögren ForssHälsa och samhälle Vårdvetenskap --- Universitetslektor Katarina Sjögren Forss

Namn:Katarina Sjögren Forss
E-post:
Telefon: 040-6657036
Webb:Egen/personlig webbplats
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Katarina Sjögren Forss