Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Katarina Sjögren Forss
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Vårdvetenskap --- Universitetslektor Katarina Sjögren Forss

Namn:Katarina Sjögren Forss
E-post:
Telefon: 040-6657036
Webb:Egen/personlig webbplats
Hämtställe:46
Besöksadress:Jan Waldenströms gata 25, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Katarina Sjögren Forss

Katarina Sjögren Forss är folkhälsovetare och doktor i medicinsk vetenskap. Hennes forskning fokuserar fysisk aktivitet, hälsopromotion, äldres hälsa och migration och hon ingår i forskargruppen Promotion och Prevention vid Institutionen för vårdvetenskap.Short description in English:

Katarina Sjögren Forss works as a Senior Lecturer at the Department of Care and Science at Malmö University. She holds a PhD in Public Health and her research interests include physical activity, health promotion, older people and ageing, migration and cultural awareness.