Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - David Hamark
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

VARIERANDE TJG-STÄLLE --- --- Assistent David Hamark

Namn:David Hamark
E-post:
Telefon: 040-6658047
Webb:http://dhamark.wixsite.com/portfolio (Egen/personlig webbplats)
Hämtställe:20
Besöksadress:Citadellsvägen 7, Rum: Gäddan 8, Storm, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

David Hamark