Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Åsa Roosqvist
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Natur, miljö och samhälle --- Universitetsadjunkt Åsa Roosqvist

Namn:Åsa Roosqvist
E-post:
Telefon: 040-6658010
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, F407, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Åsa Roosqvist