Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Natur miljö och samhälle --- Universitetsadjunkt Åsa Roosqvist

Namn:Åsa Roosqvist
E-post:
Telefon: 040-66 58010
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: OR:F407, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Lärande och samhälle, 205 06 Malmö

Åsa Roosqvist