Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Åsa Roosqvist
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle --- Universitetsadjunkt Åsa Roosqvist

Namn:Åsa Roosqvist
E-post:
Telefon: 040-6658010
Hämtställe:75
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Rum: Orkanen, F407, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Åsa Roosqvist

Undervisning: Jag undervisar på institutionen för Naturvetenskap, Matematik och Samhälle. Jag är främst involverad i kurser på grundlärarprogrammet inom matematik och lärande. Min bakgrund är Ma/No lärare åk F-7 och jag har varit yrkesverksam som lärare sedan 1992. Jag har jobbat på MAU sedan 2014. 2014-2017 på deltid, och from ht 17 på heltid.

Forskning:

Jag skriver på min masteruppsats där mitt område inom matematikdidaktiken handlar om lärares kollegiala lärande för att utveckla matematikundervisningen.

Uppdrag:

Mitt intresse för digitala verktyg och programmering har lett till att jag är involverad i en del RUC-uppdrag för verksamma lärares fortbildning inom dessa områden.