Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Aleksander Fabijan
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle --- --- Doktorand Aleksander Fabijan

Namn:Aleksander Fabijan
E-post:
Telefon: 040-6658092
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 6, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Aleksander Fabijan

Min forskning bedrivs inom ett stort forskningssamarbete, Software Center, där företag och universitet samarbetar för att påskynda antagandet av nya metoder för programvaruteknik. Jag utforskar kundrespons metoder och insamling av produktdata tekniker för att flytta företag från åsiktsbaserad utveckling till datadriven.Short description in English:

My research is conducted within a large research collaboration, Software Center, where companies and universities work together to accelerate the adoption of novel approaches to software engineering. I explore customer feedback methods and product data collection techniques in order to move companies away from opinion based development to data-driven.