Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Jerome Nilsson Aja
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Interaktionsdesigner Jerome Nilsson Aja

Namn:Jerome Nilsson Aja
E-post:
Telefon: 040-6657295
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 11, Hiss C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Jerome Nilsson Aja