Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Marijana Eriksson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Orofacial smärta och käkfunktion --- Tandsköterska Marijana Eriksson

Namn:Marijana Eriksson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Marijana Eriksson