Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Elisabet Hammaburg
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Universitetskansliet --- Planeringskoordinator Elisabet Hammaburg

Namn:Elisabet Hammaburg
E-post:
Telefon: 040-6658151
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 12, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Elisabet Hammaburg

Som processledare för processen Planera och följa upp verksamhet samordnar jag universitetets verksamhetsplanering. Detta inkluderar moment som att göra resursfördelning, riskanalys, verksamhetsplan, budget och kompetensförsörjningsplan. Om du som personal- och budgetansvarig chef har frågor angående vad som förväntas av dig när det gäller verksamhetsplaneringen kan du läsa på chefsstöd eller kontakta mig.

Tillsammans med kollegor på universitetskansliet erbjuder vi stöd till chefer att göra riskanalyser och att följa upp den interna styrningen och kontrollen.

Jag representerar Malmö universitet i universitetens nätverk för planeringschefer.