Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Krister Johansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Käkkirurgi och oral medicin --- Doktorand Krister Johansson

Namn:Krister Johansson
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Krister Johansson