Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Petra Olsson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- Kommunikatör Petra Olsson

Namn:Petra Olsson
E-post:
Telefon: 040-665 82 79
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 11, Hiss C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Petra Olsson

Arbetar med forskningskommunikation och press- och opinionsfrågor.Short description in English:

I work with research communication and the media.