Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Eudy Contreras
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik --- Amanuens Eudy Contreras

Namn:Eudy Contreras
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Eudy Contreras