Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Sofia Jidbratt
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Universitetsadjunkt Sofia Jidbratt

Namn:Sofia Jidbratt
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sofia JidbrattLärande och samhälle Kultur, språk och medier --- Universitetsadjunkt Sofia Jidbratt

Namn:Sofia Jidbratt
E-post:
Hämtställe:40
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 10, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Sofia Jidbratt