Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Tomas Holmström
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Arkivarie Tomas Holmström

Namn:Tomas Holmström
E-post:
Telefon: 040-6657733
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B3036, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Tomas Holmström