Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Fredrik Rutz
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Teknik och samhälle Institutionen för datavetenskap och medieteknik DM1 Universitetsadjunkt Fredrik Rutz

Namn:Fredrik Rutz
E-post:
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Rum: Niagara, Plan 6, Hus C, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Fredrik Rutz