Utskrift från Malmö högskolas webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö högskola
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd --- --- --- Maria Tengroth

Namn:Maria Tengroth
E-post:
Mobil: 0736-634880
Hämtställe:71
Besöksadress:Nordenskiöldsgatan 1, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö högskola, Gemensamt verksamhetsstöd, 205 06 Malmö

Maria Tengroth