Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Eva-Lotta Byrlén
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Lärande och samhälle Skolutveckling och ledarskap Universitetsadjunkt Eva-Lotta Byrlén

Namn:Eva-Lotta Byrlén
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Eva-Lotta Byrlén