Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Max Persson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Barn-unga-samhälle --- Universitetsadjunkt Max Persson

Namn:Max Persson
E-post:
Telefon: 040-6658042
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Max Persson