Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Miia Kvant
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Lärande och samhälle Institutionen för barndom, utbildning och samhälle --- --- Miia Kvant

Namn:Miia Kvant
E-post:
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Miia Kvant