Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Rainde Rezende
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Odontologiska fakulteten Parodontologi --- Doktorand Rainde Rezende

Namn:Rainde Rezende
E-post:
Hämtställe:44
Besöksadress:Carl Gustafs väg 34, Rum: Klerken, 6016, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Rainde Rezende
Short description in English:

My professional experience in Dentistry and Dental Medicine emphasizes Oral and Maxillofacial Surgery and Implantology, performing research in the following scientific lines: tissue repair process, cellular and biomolecular processes, biomaterials, and biomechanics.