Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Monica Johansson
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd Ledningsstab --- Arkivadminsitratör Monica Johansson

Namn:Monica Johansson
E-post:
Telefon: 040-6657728
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Rum: Nereus B, B3040, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Monica Johansson