Utskrift från Malmö univeristet webbplats www.mah.se

Personal och kompetens vid Malmö universitet - Pia Cederlund
 

Område, fakultet Institution, enhet Avdelning, del Befattning, titel

Gemensamt verksamhetsstöd HR-avdelningen --- HR-administratör Pia Cederlund

Namn:Pia Cederlund
E-post:
Telefon: 040-6657545
Hämtställe:70
Besöksadress:Neptuniplan 7, Miljöer/lokaler/kartor
Postadress:Malmö universitet, 205 06 Malmö

Pia Cederlund